RECOMA logo

Revolutionerar Hållbart Byggande

INNOVATIVT

KVALITET

GRÖNT

ÅTERVUNNET

LOKALT

FUNKTIONELLT

FRISKT

Nytt och unikt byggmaterial tillverkat med patenterad teknologi

Presterar lika bra eller bättre jämfört med konkurrerande material

0 tillsatser, 0 spill, 0 vatten, 0 utsläpp; endast förnybar el

100% tillverkat av återvunnet material, 100% återvinningsbart

100% tillverkat i Sverige

Kan Spacklas, Målas, Tapetseras, Kaklas, Putsas

Fukttåligt, Mögelresistent, Inga VOC eller formaldehyd

Vi bidrar till byggandet av en hållbar framtid

Okompromissad Kvalitet


RECOMA erbjuder en unik kombination av egenskaper i en och samma skiva; stark och tålig, skyddad mot fukt och mögel, värme- och ljudisolerande, och 100% klimatvänlig.

Design med Hållbarhet i Fokus


RECOMA tillverkar sina produkter av 100% återvunna kompositförpackningar i en process
med 0 avfall, 0 utsläpp, och 0 tillsatser. Produkten
är även 100% återvinningsbar och bidrar till en cirkulär ekonomi. 


Hållbarhetsarbete


RECOMA är medlemmar i:


RECOMA

Möjliggör hållbart byggande:


Högkvalitativt byggmaterial

Många användningsområden

(väggar, tak, golv, möbler...)


Ingen anpassning krävs
(samma skruvar, verktyg...)

Redo för ytbehandling
(spackel, färg, kakel, tapet...)

Byggbranschen står för en tredjedel av Sveriges avfall

Vi erbjuder ett gratis retursystem för spill och rivningsavfall som våra produkter genererar


Byggbranschen genererar lika mycket utsläpp som alla privatbilar i Sverige

Vi erbjuder ett klimatneutralt alternativ till byggskivor

Hållbart

Tillverkning

  • 0 utsläpp
  • 0 tillsatser
  • 0 avfall
  • 0 spill
  • 0 vatten

  • 100% förnybar energi
  • 100% materialåtervinning av kompositförpackningar som till stor del förbränns idag