RECOMA logo

Vi möjliggör övergången till hållbart byggande 

Vision

Recoma bildades sommaren 2021 som en lösning på ett problem som många aktörer i byggindustrin står inför.


Meden uppsjö av direktiv och satsningar gällande hållbarhet i byggbranschen, i kombination med en strävan efter miljöcertifieringar insåg vi att dagens tillgång på byggmaterial lämnar en del att önska vad gäller hållbarhet, miljö, utsläpp och avfall.


Vi vill främja klimatvänligt byggande genom att erbjuda byggmaterial som inte bidrar till utsläpp av växthusgaser till byggindustrin i hela Skandinavien. Detta gör vi genom att återvinna material som annars hade förblivit avfall, och ”upcycla” detta till en högkvalitativ ny produkt. Att samtidigt kunna bespara miljön de belastningar som avfallshantering och energiåtervinning medför ser vi som en stor bonus.

Ledning

Max Rosenberg

(+46) 0700 880 890
max.rosenberg@recoma.se

Vd

Tobias Stihl

(+46) 0700 880 891
tobias.stihl@recoma.se

Logistik / Inköp

Henrik Lennartsson

(+46) 0700 880 893
henrik.lennartsson@recoma.se

Ekonomi

Fredrik Rosenberg

(+46) 0700 880 894
fredrik.rosenberg@recoma.se

Försäljning

Vår framtid

...bygger på att skapa hållbara, cirkulära lösningar. Mängden avfall ökar ständigt, medans återvinningstekniker halkar efter. Mycket av vad som hamnar på återvinningscentraler är plast och pappersfiber; vi ser dessa material som värdefulla och använder dem för att erbjuda en helt ny, grön, högpresterande produkt på marknaden utan merkostnader för kunder, företag, samhället eller planeten.

Vi bidrar

... med en cirkulär lösning för kompositförpackningar som är svåra och dyra att återvinna på traditionellt vis, och låta dem användas (och återanvändas om och om igen) som klimatvänligt byggmaterial i byggindustrin. Detta byggmaterial kan även vid vilken tidpunkt som helst återvinnas på traditionellt vis då inga andra material eller tillsatser används vid tillverkning.

RECOMA

...designar, tillverkar och säljer högkvalitativa och kostnadseffektiva byggskivor med hög prestanda i en process som använder sig till 100% av avfall som annars hade behövt gå igenom en återvinningsprocess som är kostsam både för miljön och ekonomin medans den endast resulterar i att en liten del av materialet kan användas igen.

Vår lösning

...är skalbar på ett unikt sätt för att minska på det globala avfallet utan att i något led i processen bidra till utsläpp. Detta gör vi utan att utnyttja subventionering eller andra statliga bidrag. En verkligt cirkulär lösning där en produkt som slutfört sitt jobb får nytt liv i en annan industri, och kan sedan återvinnas om och om igen.