RECOMA logo

Vanliga frågor och svar om våra byggskivor

Vad består era byggskivor av?

Våra byggskivor är tillverkade av kompositförpackningar för livsmedel t.ex. dryckesförpackningar för mjölk och juice. Vårt råmaterial består av förpackningar insamlade som avfall och spill från produktionen vid tillverkning och fyllning av förpackningar.


Hur starka är byggskivorna, är de lämpade för byggnadskonstruktioner?

Byggskivornas prestanda ligger högre än de flesta traditionella byggskivor av trä i majoriteten av tester. Detaljerade testresultat och certifieringar kommer publiceras här på hemsidan i takt med att de slutförs och erhålls. Viktiga egenskaper som konkurrerande skivmaterial däremot inte besitter är ett naturligt fukt-och mögelskydd, bättre brandskydd än rena trä-baserade skivor, bättre isoleringsvärden för både ljud och värme, och en yta som är redo för ytbehandling.


Hur kan en jämn kvalitet på skivorna garanteras?

Vi kan garantera en hög och jämn kvalitet på våra skivor och produkter genom att använda noggrant valda leverantörer av råmaterial. Innehållet av material (cellulosa, polyeten, aluminium) i förpackningarna varierar minimalt. Den enda faktorn som kan variera är fuktigheten av materialet, detta kompenserar vi för genom mätning och förångning av vatteninnehållet under tillverkningsprocessen.


Hur kan produkten användas? Behövs specialverktyg?

Ingen anpassning behövs från er som kund eller slutlig montör av skivorna. Samma verktyg, skruvar och metoder för infästning eller ytbehandling kan användas som till träbaserade skivor. Skivan kan spacklas, slipas, målas, tapetseras, kaklas och putsas.

Tänk på att använda vassa klingor för bästa resultat och att alltid använda lämplig skyddsutrustning för personlig säkerhet.


Hur kan en byggskiva tillverkad av avfall vara hygienisk?

Allt råmaterial i sig är hygieniskt och livsmedelsklassat. Inget tillsätts eller avlägsnas under processen och därför har byggskivan och slutprodukten också samma egenskaper. Mycket av råmaterialet i vår tillverkning kommer från så kallat "pre-consumer"-material. Detta betyder att många av förpackningarna vi använder vid tillverkning aldrig har varit fyllda. Den del som kommer från "post-consumer"-material är sköljd och torkad och värms upp till 200+ grader Celsius under tillverkningen för att förånga kvarvarande fukt och sterilisera kompositförpackningen från bakterier och andra mikrober. Resultatet är en produkt som är mycket mer hygienisk än andra produkter som innehåller organiskt material, t.ex. samtliga träbaserade byggskivor.


Hur kan ni erbjuda så bra priser jämfört med liknande hållbara/återvunna produkter?

Vårt uppdrag är att möjliggöra övergången till klimatvänligt och hållbart byggande i Norden, och det hade vi inte gjort om prislappen inte tillåter att produkten används i stor skala. Därför har vi utvecklat tillverkningsprocessen till att behöva minimalt med arbetskraft och energi, resultatet är en patenterad teknologi och helautomatisk produktion som inte kräver några tillsatser alls utöver förpackningarna själva under tillverkningen. Inga lim, kemikalier eller ens vatten. Endast förnybar el. Detta möjliggör att vi kan erbjuda priser på ungefär samma nivå eller till och med lägre än traditionella byggmaterial, även i ett tidigt skede med låga volymer.


Var kan jag köpa era byggskivor?

Vi arbetar med flera återförsäljare för att kunna erbjuda tillgång till våra byggskivor för den breda massan av konsumenter, men i nuläget går det bra att handla via vår webshop eller kontakta oss för offert. Följ oss på Facebook för att få nyheter om när produktionen och tillgängligheten på våra produkter ökar, och var den kan köpas.I vilka storlekar erbjuds produkten?

Vi tillverkar kontinuerligt produkter i standardmått 12x1200x2500 mm men har möjlighet att tillverka i tjocklekar mellan 8 och 18 mm, bredd mellan 300 och 1290 mm, och längder upp till 3000 mm. Kontakta oss för en offert om du vill beställa skivor i specialmått. 


Hur tar ni ansvar för hantering och återvinning av produkterna ni säljer?

Vi vill även ta ansvar för produkterna vi ger ut på marknaden genom att erbjuda ett samarbete med kunden för insamling och återvinning istället för att vara med och bidra till problemen med avfall och utsläpp. Vid intresse lånar vi gärna ut en behållare till byggplatser och dylikt där överblivet eller avsågat spill kan samlas och returneras. Vid returnering erbjuder vi rabatt på nästa beställning, och vid större projekt kan vi erbjuda att själva ansvara för insamling av avsågat spill / överblivet material. Detta hjälper oss och kunden att bidra till en lösning som genererar 0 avfall. Det insamlade materialet kan användas till 100% för att göra nya produkter. Det samma gäller vid rivning av hus vid slutet av materialets livscykel (med andra ord början på en ny livscykel). Byggsektorn står för ca 35% av avfallet i Sverige eller 12+ miljoner ton primärt bygg och rivningsavfall. (Källa: Boverket) Vi vill gärna bidra till att minska detta genom att återvinna den del av avfall som kan uppstå genom våra produkter.


Vad innebär det att byggskivan är fri från VOC?

VOC står för Volatile Organic Compounds eller flyktiga organiska ämnen. Detta är ett samlingsnamn för föroreningar i inomhusluft i allmänhet, och det finns många hundra varianter. Byggmaterial är ofta en källa till VOC, men även utomhusluften, förbränning och människor själva. VOC kan bidra till dålig lukt i låga koncentrationer, men även negativa hälsoeffekter i högre koncentrationer. Läs mer på Karolinska Institutets hemsida. Då våra produkter har emissioner långt under gränsvärdena för VOC-utsläpp kan vi garantera att de inte bidrar till ett ohälsosamt inomhusklimat. Då de även är skyddade mot mögel och bakteriell påväxt utan tillsatta kemikalier, till skillnad från rena organiska material som trä, vågar vi påstå att vår produkt är bäst i branschen vad gäller inomhusklimat och arbetsmiljö.


Hur bidrar era produkter till ökat isoleringsvärde?

Vårt skivmaterial besitter ett par unika egenskaper som innebär att de bidrar till ett högre isoleringsvärde än konkurrerande produkter. Råmaterialet vi använder innehåller en tunn aluminiumfilm som i byggskivan reflekterar värmestrålning tillbaka in i rummet, och de kartongfiber som skivan innehåller agerar isolerande genom att inte leda värme till bakomliggande konstruktion.


Är skivan verkligen vattentät?

Vår byggskiva är klassad som semi-permeabel. Flytande vatten tränger inte igenom ytan, men ånga kan färdas genom materialet. Detta betyder inte att den är vattentät, även om ytan är vattenavvisande. Skivan kan "andas" om än i mindre mån än trä- och gips. Skivan kan absorbera vatten, främst längs kanterna, även om den gör så endast till hälften av mängden som trä gör. Skivan är klassad för användning interiört i fuktiga utrymmen och exteriört enligt Use Category 3 (ovan mark, skyddad av ett yttre skikt t.ex. takpapp eller fasadpanel).


Kan byggskivorna användas för tillverkning av möbler / finsnickeri?

Våra byggskivor kan med fördel användas för dessa ändamål. Då vi erbjuder tjocklekar upp till 18mm lämpar de sig väl som hyllplan, bänkskivor, luckor, osv. Den kan sågas, slipas, lackas och användas till fanér/laminat precis som en skiva av MDF kan. Dessutom kan den med hjälp av värmepistol böjas och behålla formen.


Vad händer med er skiva vid brand?

Skivan innehåller till 75% cellulosa (trä) och ca 25% LDPE (polyeten) som är en plast bestående av kol och väte. Förbränning av sådan plast resulterar i samma utsläpp som vid förbränning av naturliga polymerer t.ex trä och papper. Våra byggskivor avger därför inte mer eller fler gifter än vad rena träprodukter avger vid brand. Men svaret på huruvida röken är giftig är: ja, men inte giftigare än rök från trä eller papper. Källa


Hur mycket utsläpp av koldioxid bidrar produkten till?

Byggmaterial av trä brukar ses som det grönaste byggmaterialet då träet innehåller bundet koldioxid som absorberats ur luften. Då vår skiva består av 75% cellulosafiber (trä) innehåller den även ca 75% av mängden bundet koldioxid jämfört med rena träprodukter. Till skillnad från samtliga andra byggskivor på marknaden så genererar vår tillverkningsmetod 0 utsläpp av koldioxid, vilket gör den till det absolut miljövänligaste valet. Dessutom besparar vi de koldioxidutsläpp som hade genererats av att kompositförpackningarna hade hamnat på återvinningscentralen, där över hälften av innehållet, inklusive plasten, hade gått till "energiåtervinning" (eldats upp). Vår cirkulära lösning innebär att den kan användas, återvinnas och återanvändas om och om igen utan att generera några utsläpp alls. För att summera, beroende på beräkningsmetod, så bidrar vår produkt till 80–94% mindre koldioxidutsläpp än andra byggskivor, vilket gör den till ett givet val för hållbart byggande.

Källa

Byggskiva Co2 utsläpp tabell