RECOMA logo

Cirkulär Ekonomi

Hållbarhetsarbete

Vi är en bit i pusslet att främja den cirkulära ekonomin och materialanvändningen samt minska mängden avfall inom bygg i Skandinavien.

Vår tillverkning gör en reell förändring genom att återvinna / “upcycla” 100% av produkten av omkring 4,000,000 kg kompositförpackningar per år som annars hade gått till återvinningscentral där en betydande del av innehållet hade eldats upp.

Materialåtervinning av detta sparar över 2700 ton CO2e per år. Källa


Våra produkter är även 100% återvinningsbara utan förluster, utsläpp eller merkostnader då de kan bli nya byggskivor hos RECOMA i en cirkulär lösning.

I takt med att vår produktion ökar kommer även vår möjlighet att göra en positiv förändring i den cirkulära ekonomin öka, och vi kan bidra betydande till en mer hållbar byggbransch.

Vi arbetar mot samtliga sex av EU:s taxonomis miljömässiga mål, och flertalet av FN:s hållbarhetsmål.
Klicka för mer information.

Miljönytta

Våra produkter utgör ett grönt och koldioxidsnålt alternativ till traditionella material i byggindustrin. Då tillverkning sköts helt och hållet av förnybar el genererar den inga utsläpp. Däremot räddar vi plast från förbränning och bevarar cellulosa med bunden koldioxid i. Vid slutet av produktens livscykel kan den åter användas för att bli nya byggskivor.


Den amerikanska motsvarigheten till vår produkt användes bland annat för att lägga underlaget till taket på Tesla Gigafactory One i Nevada. Detta tak täcker ungefär 200,000 kvadratmeter, vilket innebär att kring 2,000,000 kg förpackningar räddades från deponi eller förbränning och de utsläpp det medför.

Upcycling

De flesta ser dryckesförpackningar som engångsvaror vars enda värde ligger i dess förmåga att hålla livsmedel färskt. Vi ser potential bortom dess ursprungliga användningsområde och värde i vad de kan bidra med inom byggbranschen.


Genom upcycling (återvinning; skapande av något mer värdefullt än den ursprungliga produkten) skapar vi byggskivor för en mängd olika användningsområden.


Över 400 förpackningar återvinns i tillverkningen av en skiva, och varje lastbil med våra produkter motsvarar 300,000 kompositförpackningar som annars hamnat på återvinningscentraler.

Närproducerat

Vår produkt är 100% tillverkad i Sverige, medans majoriteten av byggskivor importeras. Trots en välkänd träindustri är över hälften av träskivorna på marknaden importerade. År 2017 såldes 55 miljoner kvadratmeter träskivor i Sverige men endast 48% av dessa var producerade i Sverige.

RECOMAs Lösning

Traditionell Återvinning

RECOMA

Resultatet

Dryckeskartonger är vanligtvis väldigt svåra att återvinna helt och hållet. På grund av plast- och aluminiuminnehållet kan de inte användas till att göra nya kartonger utan att först gå igenom en komplicerad och kostsam process. Denna återvinningsprocess använder mycket stora mängder vatten för att separera fibrerna i kartongen från övrigt material. De fiber som fortfarande är användbara torkas och används till att göra nytt papper, en process upprepas. Resten, inklusive plast och aluminium, eldas upp i så kallad energiåtervinning för att driva pappersbruken.

RECOMA utnyttjar även dessa material för att göra våra byggskivor ännu bättre; plasten både binder ihop kartongdelarna och fungerar som ett tätskikt, medans aluminiumets reflekterande egenskaper bidrar till högre isoleringsvärde I byggskivan. Detta gör att 100% av avfallet återvinns i vår process, och inga tillsatser behövs. Detta betyder att vår produkt är tillverkad 100% av återvunnet material, och att den även är 100% återvinningsbar.

Resultatet är ett byggmaterial vars tillverkning inte kräver att skog avverkas eller att naturmaterial bryts, inga tillsatser eller kemikalier, ingen vattenförbrukning, och inget avfall genereras. Endast förnybar el, och råmaterialet som annars hade gått till förbränning, behövs för att skapa vår hållbara produkt. Det hållbara alternativet, helt enkelt.