RECOMA logo

Tillverkning

Vår patenterade teknologi utnyttjar de goda egenskaper en dryckesförpackning har och erbjuder dem till byggindustrin.


Vi ger nytt liv åt detta material som annars hade betraktats som onödigt avfall. Råmaterialet torkas, steriliseras, mals ner och pressas ihop under höga temperaturer.

Kompositförpackningar är bra för att lagra livsmedel i, men väldigt svåra att återvinna; endast en liten del förpackningen kan användas till att göra ny kartong, resten förbränns. Vi återvinner 100% av förpackningen och skapar en hållbar byggprodukt.

Grönt


I vår process behövs inte ens vatten tillsättas. Endast värme och tryck krävs och denna kommer från 100% förnybar energi. Våra återvunna byggskivor innehåller inga kemikalier, och släpper inte ut några gaser eller organiska ämnen. Traditionella byggskivor kräver lim, kemikalier, vatten, och/eller brytning av naturresurser för att tillverkas.

Inget avfall


Vår produktion genererar inget spill; allt som blir avsågat eller inte uppfyller kvalitetskraven blir använt igen som ny råvara. 


Dessutom erbjuder vi att ta emot, och i vissa fall insamling av överblivet material, detta kan användas för att tillverka nya byggskivor med samma höga kvalitet.

Skalbar materialåtervinning


Över 400 förpackningar återvinns i tillverkningen av en byggskiva, och varje lastbil med våra produkter motsvarar 300,000 kartonger som återvinns.


Vår produktion återvinner 350 ton avfall i månaden, ca 4000 ton om året.